Правила

На тази страница може да се запознаете с правилата за всяка категория, които са важни за номинирането, гласуването и избора на българските номинации за наградите Еврокон 2024.

Изисквания на European Science Fiction Society

Текущите правила на ESFS са описани на https://www.esfs.info/esfs-awards/rules-of-the-european-science-fiction-awards/. Те са отразени в процесите и дефинициите на настоящите правила. Правилата на ESFS се приемат за определящи, където не са уточнени от този документ. Важна част от правилата на ESFS и на българските номинации за Еврокон са:
 • всички категории са номинации, свързани със спекулативните жанрове: фентъзи, научна фантастика, магически реализъм и хорър;
 • всички номинации могат да са само на творци, родени в или граждани на европейска държава (за българските номинации - България), а за колективни творби - поне половината творци да са такива;
 • творби и творци, печелили съответната ESFS награда в предишни години, не могат да бъдат номинирани отново за нея;
 • всички номинирани творби трябва да са публично достъпни. В този смисъл не се приемат номинации за творби, участвали в конкурс и непубликувани в хартиен и/или електронен вариант.
 • само живи творци могат да бъдат номинирани за личните награди;
 • ако няма яснота и не може да се провери ​дали някоя номинация отговаря на изискванията за категория, номинацията се приема.

Chrysalis Award – Награда за дебют

Окуражителна награда за дебютен автор ​или художник​, който е станал популярен в последните три години​. Творецът трябва да има първо публикувано произведение не по-рано от 2021. Допускат се автори и художници на книги-игри, разкази, поезия, романи, илюстрации, корици, плакати, които отговарят на общите условия.

Achievement Awards – Награди за годишни постижения

Награди за творби​, публикувани за първи път в последните 2 (две) календарни години преди текущата​, т.е. в интервала януари 2022 - декември 2023 включително.
Допускат се илюстрации, корици, картини, плакати, рисунки, отговарящи на общите условия да са публикувани за първи път през календарната 2022 или 2023 година. За една и съща творба може да се номинира корицата, илюстрациите в нея или и двете. Трябва да са на български автор или на мнозинство български автори, ако е колективно произведение.
Допускат се романи, новели, разкази, сборници, книги-игри и други художествени произведения, които отговарят на общите условия, включително електронни книги, стига да може да се покаже, че са публикувани за пръв път през календарната 2022 или 2023 година. В случаите със сборници - позволено е номинирането на сборници: - ако по-голямата част от заглавията в тях не е публикувана, включително онлайн, преди 01.2022, - ако по-голямата част е фантастична - и ако сборникът има ясна тема или един автор. Комитетът на ESFS препоръчва номиниране на конкретни разкази, а не на сборници. Допускат се хартиени и електронни творби.
Допускат се комикси и графични новели, които отговарят на общите условия, включително електронни такива, стига да може да се покаже, че са публикувани за пръв път през календарната 2022 или 2023 година.
Допуска се музика, филми, късометражни филми, анимации, сериали, пиеси, аудио-книги, изложби, участия по време на фестивали и други аудио-визуални творби, които отговарят на общите условия да бъдат показани на публика за първи път през календарната 2022 или 2023 година. Изложби на творчеството на чуждестранен творец се приемат само ако организаторите като мнозинство са българи. За другите представления е необходимо творчеството да е на български автор или организаторите/участниците като мнозинство да са от България.
Допускат се броеве от периодични издания, вкл. онлайн издания, които не печелят от дейността си. Едно издание не може да кандидатства едновременно в категорията "Най-добър фензин" и "Най-добра интернет публикация, различна от фензин". Изданията трябва отговарят на общите условия и да са публикувани през календарната 2022 или 2023 година.
Допускат се всякакви творби, отговарящи на изискванията за категории "Най-добро художествено произведение", "Най-добро литературно произведение", "Най-добър комикс или графична новела" и "Най-добро драматично или театрално представление", които се самоопределят като такива с детска насоченост. Юношеските творби попадат в тази категория. Една творба, номинирана за настоящата категория, не може да участва в останалите (вж. процеса за определяне на номинации в Правилата).
Допускат се лични блогове, уебсайтове, портали, платформи за публикация, подкастове, новинарски туитър фийдове, Youtube канали, непериодични издания, които не участват като номинации в категориите "Най-добър фензин" и "Най-добро литературно/художествено произведение". Трябва да отговарят на общите условия и да са активни през календарната 2022 или 2023 година.
Допускат се номинации за събития, фестивали, конвенти, ролеви игри, куизове, състезания на фантастична тематика, организирани през календарната 2022 или 2023 година от фенове. Екипът, организиращ събитието, може да бъде неформална общност, клуб и НПО организация.

Hall of Fame Awards – Награди за цялостен принос

Награди за творци и екипи с признати постижения в съответната медия или дейност, активни отпреди поне три години и в последните 10.
Допускат се художници, автори на корици, илюстрации, фантастични картини, плакати.
Допускат се автори на поезия и проза. Няма изискване за форма на литературните произведения.
Допускат се издателства, които са издавали литература или художествено изкуство, отговарящи на общите условия, в България.
Допускат се личности и екипи с принос за популяризиране на фантастиката, например организация на фестивали, списване на периодични издания или блогове, създаване на уеб-портали, организиране на конкурси, медийни изяви, работа с институции.
Допускат се периодични издания, отговарящи на общите условия. Екипи на фензини, допустими за категория "Най-добър фензин", са допустими за настоящата категория (при изпълнение на общите условия за активна дейност отпреди поне три години), както и платени издания.
Допускат се преводачи на или от български език за официални хартиени или онлайн публикации, с уредени права.

Grandmaster Award – Гранд-майстор на фантастиката

Награда за личност с голям принос към фантастиката и фантастичната общност в продължение на поне 20 години, не само в България, но и на международната сцена. Изискването на ESFS е да не се обявяват публично номинациите от различните държави в тази категория. ESFS връчва Grandmaster Award в края на Еврокон събитието и обявява публично спечелилия наградата.

Етап на номиниране

Всеки има право да предложи до 3 номинации във всяка категория, като за целта е задължително да предостави имейл и да потвърди гласа си след това. Не се правят други проверки и изисквания за участие. Администраторите отхвърлят гласове, които са обект на злоупотреба (подобни имейли, имейл услуги за тестови имейли, еднакви гласове от еднакви IP и т.н.).
От номиниращия се изисква да предостави:
 • Име и имейл за идентификация
 • Име на номинацията, която предлага
 • Информация чрез линкове, която да потвърждава, че номинацията отговаря на изискванията за категорията, в която е предложена (вж. по-долу изисквания за категории) - препоръчително да включва: година на първа публикация, и което е валидно от: автор, издател, уебсайт (незадължително)
 • Описание на номинацията и защо я предлага
Администриращият екип прави допълнителна проверка, ако е необходимо, за точните дати на първа публикация.
Важна е индивидуалната подредба на изпратените номинации от всеки. Във всяка категория първата номинация получава 3 точки, втората - 2 точки, и третата - 1 точка. Събраните точки от този етап ще определи кои 5 номинации ще влязат в етапа на гласуване (или повече от 5, ако последните няколко съберат еднакъв брой точки, вж. по-долу "Пресяване на номинациите"). Важно е да знаете, че ако пропуснете позиция и сложите номинация на следваща такава, то при изпращането им тя ще се изтегли на горната позиция. Например, номинирали сте Х на първо място, и Z на трето, а втората позиция сте оставили празна. Системата автоматично ще изтегли Z на втора позиция, давайки ѝ 2 точки, и оставяйки трета позиция празна, ако впоследствие пожелаете да допълвате.
Всеки номиниращ трябва да потвърди своите номинации, следвайки линка в получения имейл. След това ще получите линк за редакция на номинациите си. Редакцията може да бъде само чрез допълване на номинации на по-долни места, до запълване на максималния брой от категория. Изпратени номинации не могат да се изтриват или преподреждат.
Всяка отхвърлена поради несъвместимост с правилата номинация трябва да бъде върната на имейла на номиниращия с обяснение какво липсва като задължителна информация или какво не отговаря на условията. Номиниращият има възможност да оспори отхвърлянето или да коригира номинацията си само във времето до крайния срок за номинации​. Отговорността за късни номинации, по които не остава време да се обжалва отхвърлянето, остава в късно номиниралия.
Творби или творци, номинирани за повече от една категория и валидни за всяка от тях, ще бъдат:
 • консултирани с номинираните ​и спазено тяхното желание, ако правилата не позволяват да бъдат номинирани в повече от една категория (напр. интернет публикация/фензин или детска/недетска)
 • всички номинации за една творба или творец ще бъдат обединени като бройка (вж. "Пресяване на номинации" по-долу) независимо в колко категории са били оригинално.
Една номинация, която е номинирана в категорията "Най-добро произведение за деца и юноши" не може да участва едновременно в други категории като:
 • Най-добро художествено произведение
 • Най-добро литературно произведение
 • Най-добър комикс или графична новела
 • Най-добро представление
Интернет публикация, номинирана в същата категория, не може да участва в категорията "Най-добър фензин".
Във всяка категория остават за гласуване до първите 5 (пет) творби или творци, получили най-много точки през етапа на номиниране. Ако има номинации с равен брой точки, преминава номинацията, която са номинирали повече на брой хора в този етап. Ако дори и така точките са равни, то минават няколкото номинации с равни точки. Философията на това е да се даде възможност за пълноценно запознаване с номинациите и да се съсредоточи гласуването върху високо оценени от почитателите и популярни номинации. Всички одобрени номинации, които не стигнат до гласуване, ще бъдат публикувани на платформата.
Номинации могат да се оттеглят от номинирания ​до започване на гласуването. В този случай следващите по брой заемат място за множеството, което остава за гласуване. Номиниращият може да допълва номинацията си до разрешения максимум номинации в категория. Номинации не могат да се оттеглят в периода на гласуването.
Платформата за номинации трябва да дава възможност:
 • всички необходими данни да се попълват и запазват автоматично
 • да се изискват и приемат имейл потвърждения на номинацията.
Срокът за номинации зависи от сроковете на ESFS, както и от възможностите на администриращия екип.
Административният екип има задачата да:
 • Проверява дати на първа публикация.
 • Приема или отхвърля номинации единствено на базата на настоящите правила. Не се позволява допълване или промяна на правилата по време на кампанията.
 • Дава обратна връзка на отхвърлените номинации и отразява корекции по тях в срока за номинации.
 • Поддържа и създава платформата за номинации и гласуване.
 • Инициира и отговаря за маркетинг на инициативата по номиниране и гласуване.

Етап на гласуване

Всеки има право да гласува. Вж. “Право на номиниране” в частта за етапа на номиниране. Не е задължително да се гласува във всяка категория. Администраторите отхвърлят гласове, които са обект на злоупотреба (подобни мейли, имейли от услуги за тестови имейли, еднакви гласове от еднакви IP и т.н.).
Във всяка категория се гласува с подреждане на номинациите в предпочитания ред. Важно: може да се подредят само част от номинациите, които гласуващият познава. Няма зададен първоначален ред на номинациите. Колкото по-нагоре наредите някой кандидат, толкова повече точки му давате за крайното класиране.
Може да се променя гласуване, стига да е преди крайния срок, чрез предоставяне на оригиналния имейл и получаване на линк за рестарт на гласуването.
Гласуване не може да бъде отменяно, само променяно.
Всяка номинация е представена с подходящ линк, където всеки гласуващ може да се запознае в детайли с нея, както и кратко описание, съставено от администриращия екип.
Във всяка категория се избира само един победител. Точкуването тази година следва системата на наградите Хюго (IRV система). Във всяка категория печели кандидатът, който има поне 50% първи места. Ако няма такъв кандидат, то най-малко предпочитаният кандидат се отстранява автоматично и за всеки гласувал за него, второто предпочитание става първо. Философията на това гласуване е, че ако вашият най-предпочитан кандидат няма шанс да стане българската номинация, то второто ви предпочитание получава този шанс, после третото и т.н. Причината да се въведе тази система за гласуване през 2022 г. е да се даде възможност да не се нареждат всички номинации, което по обратна връзка на участници затруднява гласуването и намалява представителността.
Всеки кандидат, който участва в гласуването и не е оттеглил номинацията си предварително, може да се оттегли само след приключване на срока за гласуване. В този случай, ако той е спечелил, следващият класиран ще бъде изпратен като българската номинация за Еврокон.
След избора на победител във всяка категория, администриращият екип се свързва с финалистите за предоставяне на официално описание на спечелилата номинация. Администриращият екип съдейства за превода на английски език, и ги изпраща на ESFS. Задача на самите номинирани е да се свържат с българския представител на Еврокон и да го подготвят с най-подходящи материали за собственото си представяне. На място по време на събитието само един български представител има право да презентира номинациите на България и страната има само два гласа. Администриращият екип няма задължение да участва на Еврокон или да изготвя презентации, но ще окаже съдействие и ще организира събирането на презентациите.
Периодът на гласуване се определя всяка година спрямо сроковете на ESFS и възможността на администриращия екип.
Платформата е същата като тази за номинациите. Тя дава възможност за:
 • Гласуване с потвърждаване по имейл
 • Промяна на глас с линк по имейл
 • Всички отчетени гласове се публикуват анонимизирано след приключване на гласуването.
 • Да се виждат линковете на номинациите.

Повече за процеса научете тук:
КАК ИЗБИРАМЕ ФИНАЛНИТЕ НОМИНАЦИИ

Отговори на някои често задавани въпроси може да намерите тук:
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ