Какво е Еврокон и кои са наградите за България през годините?

Eврокон” е ежегоден фестивал за фантастика, който се провежда на територията на Европа.

Мястото на провеждане на бъдещите издания и организационният комитет биват избирани на самия фестивал, като обикновено това се случва с хоризонт от две години. Еврокон традиционно е събитието, което събира най-масово представители на фантастичния фендъм от различни европейски страни. В рамките на фестивала се провеждат множество лекции, кръгли маси и интервюта с известни автори пред публика. Събитието е съпътствано от изложения на фантастична литература и изкуство, а по време на официалното му закриване се връчват Европейските награди за научна фантастика.

Европейската общност за научна фантастика

Организирането на фестивала, изборът на организационен комитет, както и гласуването на наградите, се осъществяват и координират от “Европейската общност за научна фантастика (European Science Fiction Society, ESFS)”. Организацията е съставена от фенове и професионалисти в областта на фантастиката, като в рамките на Еврокон тя провежда работни срещи, на които делегатите от различните европейски страни гласуват за нови правила на асоциацията и за европейските награди, избират управителни членове и място за провеждане на следващи издания на фестивала.

Награди за България

Български номинации са печелили награди от Еврокон и това е един от най-добрите начини за популяризиране на българската фантастика и фантастично творчество както в чужбина, така и у нас. Делегацията на български представители на изложението от друга страна е отличен начин за развиване на връзки между фендъм обществата по света.