Втори етап: Гласуване

Избирането на българските номинации за наградите Еврокон протича на два етапа:

  1. Етап на номиниране
  2. Етап на гласуване

Всеки желаещ може да се включи и в двата етапа само срещу име и имейл, като първо по време на етапа на номиниране изпрати своите предложения в които пожелае категории. Не е задължително да попълвате всички категории, но е важно как подреждате предложенията си във всяка от тях, защото всяко място дава различен брой точки.

Към гласуване преминават първите пет предложения, които са с най-много събрани точки от етапа на номиниране.

Системата автоматично ги изчислява на база правилата. Администриращият екип подготвя кратко описание за всяка номинация, преминала за гласуване, за да може гласуващите да се запознаят с всички номинации от категория преди да направят своя избор.

Във формата за гласуване, която отваря на 7 февруари, отново е важна подредбата на избраните от вас номинации във всяка категория. Колкото по-високо поставите дадена номинация, толкова по-голям е нейният шанс да спечели и да бъде българският представител за наградите Еврокон. Отново не е задължително да гласувате във всички категории, може да се запознаете и с незнайни за вас досега творби и творци чрез кратките описания и линкове за повече информация.