Нови категории

Радваме се да съобщим, че благодарение на българските делегати от екипа на Инициатива ФендъмБГ тази година и занапред ще имаме две нови категории в Achievement Awards:

 1. Най-добър комикс или графична новела
 2. Най-добро събитие, фестивал или конвент, организиран от фенове

Какъв беше процесът за добавяне на категории?

През 2022 година екипът на Инициатива ФендъмБГ подготви четири предложения към борда на ESFS и останалите делегати за промяна в правилата на наградите. Те почиваха на нашия опит при провеждането на номинациите за наградите и са опит да се адресират част от проблемите, които възникват в редица категории, както и да отразят съвременното развитие на жанра. Нашите предложения бяха както следва:

 • Да се обединят категориите за фензин и списание и да се преместят в групата Achievement Awards
 • Да се промени категорията за интернет публикация на интернет ресурс, за да отразява по-вярно възможността да се номинират интернет сайтове, канали, социални мрежи, групи и други, които са по-подходящи за групата Hall of Fame, или цялостен принос.
 • Да се добави нова категория за комикс и графична новела, които не се покриват добре от категориите за изображение и за литературна творба.
 • Да се добави нова категория за събития, фестивали, куизове, състезания, организирани от фенове.

По време на събитието през 2022 година се гласуваха от всички присъстващи делегати, представители на европейски страни, и се приеха две от предложенията – за създаването на нови категории. През 2023 година също бяха гласувани отново, тъй като за да се приемат промени по категориите, е необходимо да бъдат гласувани положително две поредни години.

Промените са публикувани официално на сайта на ESFS и от тази година занапред ще може да представим достойно и българските творци в областта на комикса и графичните новели, както и организаторите-фенове на фантастични събития!

Пълен списък на категориите

 • Chrysalis Award – Награда за дебют
 • Grandmaster Award – Гранд-майстор на фантастиката

Achievement Awards – Награди за годишни постижения

 • Най-добро художествено произведение (Best work of Art)
 • Най-добро литературно произведение (Best written work of Fiction)
 • Най-добър комикс или графична новела (Best Comic Book or Graphic Novel)
 • Най-добро драматично или театрално представление (Best Dramatic Presentation)
 • Най-добър брой на фензин (Best Fanzine)
 • Най-добро произведение за деца и юноши (Best Work for Children)
 • Най-добра интернет публикация, различна от фензин (Best Internet Publication, other than a fanzine)
 • Най-добро събитие, фестивал или конвент, организиран от фенове (Best Event, Festival or Convention organised by Fans)

Hall of Fame Awards – Награди за цялостен принос

 • Най-добър художник (Best Artist)
 • Най-добър писател (Best Author)
 • Най-добър издател (Best Publisher)
 • Най-добър популяризатор на фантастика (Best Promoter of Science Fiction)
 • Най-добро периодично издание (Best Magazine)
 • Най-добър преводач (Best Translator)

Повече информация може да намерите в секцията Правила.