Предишни издания

Предишни издания в този формат


Повече за всяко от изданията, които следват настоящата рамка на отворено гласуване, разделено на два етапа (номиниране и гласуване), може да намерите на:

Български номинации за наградите Еврокон 2017

Български номинации за наградите Еврокон 2021

Български номинации за наградите Еврокон 2022