Как се стигна до настоящата процедура за номиниране?

Как се стигна до настоящата процедура за номиниране и до този сайт?  


През 2017 година екипът на Инициатива ФендъмBG, който реализира този сайт, организира поредица от отворени срещи с цел изготвяне на правила, регламентиращи провеждането на процеса по избиране на номинации. Първата такава среща беше проведена в рамките на фестивала “Дни на фантастичното” през октомври 2016. В последствие бяха проведени още три срещи, като за всяка една от тях имаше публична покана за присъствие към всички заинтересовани страни, както и персонални такива към основните действащи лица в българския фантастичен фендъм, доколкото организиращият екип успя да ги определи и да се свърже с тях.

Целта на срещите беше да се постигне широк консенсус по неясните или спорни въпроси.

Така през 2017 година беше организирано първото номиниране със сегашния механизъм, който отразява възприетата философия на максимална отвореност към номиниращите фенове и на минимална зависимост на процеса от администриращия екип. Всяко издание отразява настъпили промени в правилата на ESFS, както позволява и промени в системите за номиниране и гласуване, в рамките на широкоприетия механизъм.