Присъствали

Дилян Благов, Атанас П. Славов, Елена Павлова, Георги Пенчев, Кристиана Тошева, Донко Найденов, Бранимир Събев, Крум Станоев.

С връзка по Скайп: Валентин Д. Иванов

Изисквания на ESFS

Вальо Иванов:
Неизменно ще има ситуации с казуси, които не сме предвидили предварително.

Жоро Пенчев:
За да няма промени по правилата, докато е периодът на номиниране и да се публикуват правила в движение, най-добре ако не може да се провери или няма яснота дали номинацията отговаря на изискванията, да се приеме. (прието от всички)

Категории за Еврокон номинации и дефиниции

1. Chrysalis Award – Награда за дебют

Бранимир:
Има ли ограничение къде да бъде публикуван дебютът?

Жоро:
Не, в правилата на Еврокон няма написано изрично ограничение, така че стига да публикува за първи път в рамките на тези три години.

 

2. Achievement Awards – Награди за годишни постижения
2.1 Най-добро художествено произведение (Best work of Art)

Елена Павлова:
В този вариант категорията няма изисквания нито дали артът е публикуван на българска територия, нито дали е на български художник.

Всички се съгласяваме, че трябва да е на български автор (или в случай на колектив, поне половината от колектива да са българи). След като в духа на максимална отвореност за номинации се приемат и творби, публикувани в сайтове, блогове и т.н. (например deviantart), няма как да има изискване за “българско пространство” на този етап.

 

2.2 Най-добро литературно произведение (Best written work of Fiction)

Бранимир:
По отношение на сборниците – какво означава “по-голямата част от съдържанието в тях” да не е публикувана?

Жоро:
Броим заглавията, а не броя думи. Т.е. поне 50% от заглавията в сборника да са за първи път публикувани след 01.2015. (прието от всички)

Жоро:
Вкарвам скоба – все още очакваме финално потвърждение за точния период от организационния комитет на Еврокон, към който направихме запитване още понеделник. В новите правила пише “в последните 2 календарни години”, но не е уточнено дали са непосредствено преди датата на Еврокон (например юни 2015 до юни 2017, когато ще е фестивалът), или са от януари 2015 до края на 2016. Съответно този срок подлежи на промяна според отговора.

 

2.3 Най-добро представление (Best Dramatic Presentation)

Елена:
Миналата година в тази категория ми беше отказано да номинирам изложби, но смятам, че задължително трябва да може да се номинират.

Кристиана:
Категорията е максимално отворена, като сме включили изрично ЛАРП игри и фестивали, които не са в никакъв случай “представление”, но през 2015 са допуснати за Евроконски номинации и ЛАРП игра, и фестивал в Русия.

(Да включим и изложбите изрично – прието от всички)

 

2.6 Най-добра интернет публикация, различна от фензин (Best Internet Publication, other than a fanzine) 

Елена:
Какво правим с номинации тип “Библиотека Хипертекст”? Хипертекст си е индивидуален проект, но не е на отделен сайт и се споделя от няколко.

Жоро:
Въпросът със сайта е чисто формален.

(Да добавим като възможност “платформа за публикация” – прието от всички)

 

4. Grandmaster Award

Поправка по имейл от Елена:
Според правилата “for at least 20 years” не е “през последните 20 г.”, а в продължение на поне 20 години (прието от всички)

Жоро:
Чудехме се за тази категория дали може да се номинират освен художници и писатели, и популяризатори, направили много за фантастичната общност. Разгледахме предишни години сред печелилите Еврокон и всичките бяха на творци, така че предлагаме да не се включват. (прието от всички)

Процес по номиниране на кандидати за Еврокон номинации (ЕН)

1. Право на номиниране

Жоро:
Обсъждахме предварително и дали да се ограничи номинирането на собствени творби, тъй като това го има в други чуждестранни гласувания, които разучихме. Според нас няма смисъл да слагаме това ограничение, за да сме максимално отворени.

Елена:
След като регистрацията е свободна, няма и как да се докаже. Ако някой желае да се номинира, ще намери начин.

Жоро:
Да, няма нужда да утежняваме излишно и системата.

 

2. Какво се изисква от една номинация

Коментар и предложение по мейл от Елена:
Абсурдно е да се изискват задължително причини за номиниране от хората и още повече публикуването им публично. Ще отблъсне отновно хората, които желаят да номинират, а и ще получим дивотии, които не е редно да се допускат и не показват уважение към номинираните. Подготвянето на адекватни описания за всяка номинация няма да отнеме толкова време и са задължителни, дори и ако се реши да се остави списъка с причините публикуван.

Жоро:
С Кристиана, Стефан Караманов и Александър Попов, които предложихме това, се съгласихме със забележките на Елена, а и описания за 5 категории по 12 номинации всяка ще може да съставим, не са толкова много, ако се съберем 4-5 човека.

Вальо:
Има номинации обаче, за които няма достатъчно информация.

Жоро:
Такива номинации, които не са популярни, най-вероятно няма да минат за етапа на гласуване. Също така от изпратения линк и търсене в гугъл ще може да се намери все някаква. Ако в краен случай няма, оставяме номинацията без описание.

Елена:
Описанията няма да са дълги така и така – например “Автор е на…”, 1-2 изречения и линк към повече информация.

(Прието от всички. Поле за причините за номиниране ще бъде оставено във формата, но няма да е задължително и причините няма да се публикуват после.)

Бранимир:
Не е уточнено колко линкове са задължителни при изпращане на номинация.

Жоро:
Поне един, стига той да дава достатъчно информация, за да се приеме номинацията според изискванията за категорията.

 

6. Съвпадащи номинации

Дилян:
Има творби, които може да се състезават и в категорията за художествено/литературно произведение, и в тази за произведение за деца. Защо да не могат да се приемат и в двете и накрая ако спечели и двете категории, което е много малък шанс, да се попита автора в коя категория да се изпрати като номинация за Еврокон, а в другата да се изпрати втория по гласове? Така творбата ще има повече шансове, а и често е трудно да се направи ясна граница дали е за деца, или за възрастни.

Жоро:
Според правилата на Еврокон няма как да се състезава една и съща творба в две категории от Achievement awards. А и така променя шансовете на другите номинации.

Кристиана:
Според мен е и излишно усложняване на системата.

Елена:
Така и така тази година няма да има такива номинации.

(Ако творба е номинирана за две различни категории, авторът да реши в коя ще участва за гласуване – прието от всички)

 

8. Оттегляне на номинации

Елена:
Оттеглянето от страна на номиниращия нарушава правата на номинирания. Щом една номинация е приета, защото отговаря на изискванията, тя трябва да остане там. А един глас може да има сериозно значение дали номинацията ще попадне в списъка за гласуване или не. Нека да не може да се оттегля номинация, но да може да се променя от номиниращия. Думата “оттегляне” е обидна за номинирания.

Жоро:
Въпрос на семантика.

Дилян:
Според мен не трябва изобщо да може да променяш номинациите си. Каквото си номинирал, това.

Бранимир:
Така и така всеки трябва добре да си е обмислил какво номинира предварително, но може ако не е номинирал максималния брой номинации в категория, да може да добави нови. (номинации няма да могат да се оттеглят, но могат да се добавят – прието от всички)

 

9. Период на номинации

Елена:
Една седмица гласуване е малко, а 2 седмици за номиниране е твърде много.

Жоро:
Идеята на по-дългото време за номиниране е да имаме време да разпространим новината за отварянето на платформата, за подготвяне на описания на номинациите и най-вече в случай, че се забавим с подготовката преди това (финализиране на правилата и направата на сайт), да може да компенсираме от този срок, а не от гласуването.

Вальо:
Времето до края на март е твърде много време, това са повече от 20 дни, не може ли да финализираме всичко и да отворим сайта още края на другата седмица?

Жоро:
Трябва време за съгласяване на всички решения, взети днес, така че дори и да свършим с подготовката по-рано, не е проблем да започнем целия процес по-рано, но нека не избързваме със сроковете.

Процес по гласуване и избор

2. Система на гласуване

Бранимир:
Например за категория като Грандмайстор, номинациите вероятно ще са по-малко от 5. При тази система с 5-те точки, ще се ощетат номинациите в категориите с по-малко номинации, защото ще получават по максимално 3 например.

Жоро:
Точките се броят само в рамките на категорията, те се използват само за крайния победител в конкретната категория.

Дилян:
Но така написано е объркано, да го направим наобратно, да се подреждат отгоре-надолу според първо, второ, трето, … място.

Елена:
При тази система обаче номинациите, които са в средата най-често, а те обикновено съвпадат, в крайна сметка ще спечелят, защото всеки ще ги е подредил там и ще трупат точки при всяка подредба.

Кристиана:
Така е, друг вариант, който е от чуждестранните гласувания, е: този, който е избран на първо място най-много пъти, да спечели категорията.

Жоро:
Така има вероятност номинация, избрана на първо място малко пъти, да спечели пред номинация, която е предпочитана от повече хора, но е избирана на второ място повечето пъти. Тогава да направим аритметична прогресия и да увеличим разликата с 3 точки например – да са първо място 15 точки, второ 12, трето 9 и т.н.

Кристиана:
Ако се запази съотношението между точките, няма да има никакъв ефект, колкото и да го увеличаваме. На Евровизия например са го решили с добавянето на разлика между първите места – първо място печели 12 точки, второ 10, трето 8 и оттам надолу броим 7, 6 и т.н. Така първите места ще натрупат достатъчно допълнителни точки, за да не се стигне до ситуация средните номинации да спечелят.

Бранимир:
Подобна е и системата във Формула 1.

Крум:
Може да използваме новата система на Хюго, която автоматично на няколко кръга отсява номинациите, преразпределяйки точките на всеки кръг, като отпадат тези с най-малко точки. Един път се гласува и смятането кой ще е победител се прави автоматично.

Жоро:
Това е добра система и ще избегне подобни проблеми, но за тази година е твърде сложно. По-нататък може да я използваме. Системата трябва да е унифицирана, независимо колко номинации има в категория.

Дилян:
Може да ползваме аритметична прогресия на разликите от последно до първо място, за да се избегне натрупване на средните гласове. Например: при пет номинации, 5то място = 1 точка, 4то = 2т, 3то = 4т, 2ро = 7т, 1во = 11т. (прието от всички)

Вальо:
А какво мислите за система с отрицателен вот, т.е. да може да намаляваш точките на номинации, които не харесваш – например -15 точки за пето място, -5 за 4то, 0 за 3то, и т.н.

Жоро:
Силно против. Отрицателният вот е лош месидж, а и гласуването е за постижения. Освен всичко друго ще усложни и системата за смятане на гласове допълнително.

 

5. Класиране

Вальо:
При така предложената система, няма решение на ситуация, в която има два балотажа за една категория. Колкото е невероятен да е шансът, трябва да сме изчистили възможностите предварително.

Кристиана:
При други системи не се стига до балотаж, а в случай на равни точки, се брои коя номинация е поставяна на първо място повече пъти, ако са равни – на второ и т.н. Ако номинациите имат еднакъв брой първи, втори, трети и т.н. места, чак тогава се стига до балотаж.

Елена:
Ако и тогава получат еднакъв брой гласове, което е нищожен шанс, и никой не се оттегли, в крайна сметка администриращият екип да реши коя номинация заслужава повече да се изпрати към Еврокон. Освен че няма да има достатъчно време за друго решение, екипът е вложил доста усилия в цялата организация и заслужава това право. (прието от всички)

 

7. Описания на номинациите

Виж по-горе, точка 2. Какво се изисква от една номинация.

Процес по изготвяне на финални номинации и защитата им

Дилян:
Написаното не е правилно. Според правилата всяка страна има право на два гласа, а не само двама от страната имат право да гласуват. (прието от всички)

Вальо:
Предлагам представянията и на Еврокон да се организират и от администриращия екип.

Жоро:
Според мен не може да се изисква това от екипа. Народът избра и в крайна сметка номинираният знае най-добре как да се представи.

Елена:
По принцип си прав, а и няма сигурност, че изобщо ще има представител на фестивала.

Жоро:
Тогава предлагам администриращият екип да съдейства само за събиране на презентациите. (прието от всички)

Жоро:
Искам да повдигна и въпроса за представител. Важно е да има и кой да представи и защити българските номинации и на място. Предлагам да събираме пари за покриване поне на транспортните разходи на представител, като разбира се, да се включи който желае и с колкото може да даде. Със сигурност нашият екип ще се включи, а аз съм готов да подкрепя и с по-голяма сума.

Елена:
Подкрепям, но е важно представителят да е подходящ човек, който знае английски език най-малкото, и преди всичко да желае да презентира.

Жоро:
Тогава като приключи гласуването, ще изпратим общ мейл до всички със запитване кой ще ходи и дали някой желае да представя номинациите. (прието от всички)

Вальо:
От моя град до Дортмунд са 5 часа път с влак, така че ако се наложи, може и аз да отида.

Жоро:
Нека не поемаме сега този ангажимент, но като приближи времето, ще видим какви са вариантите.

 

Идея, която възникна:
Да се съберат пари и чрез сайта – с един Donate/Дари бутон, чрез който да се събират пари от желаещите да подкрепят българския представител на Еврокон. Бутонът може да се свърже с PayPal профил и събраните средства да се изтеглят. Бутонът да стои на сайта през цялото време – в периода на номиниране, гласуване и след като се обявят резултатите. (прието от всички)

По номинации и НФН

Дилян:
Останаха само 12 категории, пропуснатите творби от допълнителните категории в НФН ще могат ли да се номинират другата година, въпреки че е за преди 2 години?

Жоро:
Не съм сигурен, че ще правим НФН от тук нататък, ако да, бих подкрепил това да е възможно.

(остава за изясняване при бъдещи срещи)

По плана за организация

Елена и Дилян:
Организира се гласуване за номинации, които да се изпратят за Еврокон. Няма нужда от отличия, след като това са само номинации. (прието от всички)

По екипа за организация

Бранимир:
Проверяващите номинации трябва да са поне 3. (прието от всички)

Резюмета от предишните срещи

Първоначалната покана за участие в дебат ще откриете тук.
Резюме от проведената на 29.10.2016 първа среща ще откриете тук.
Резюме от проведената на 18.12.2016 втора среща ще откриете тук.
Резюме от проведената на 21.01.2017 трета среща ще откриете тук.