Присъстващи

Стефан Караманов, Георги Пенчев, Александър Попов, Крум Станоев, Иван Крумов, Емануил Томов, Дилян Благов, Юрий Илков – Генерала, Григор Гачев, Бойчо Пейчев – Бобсъна, Наталин Наумов, Иван Крумов.

1. Номиниране за награди или за Евроконски номинации

Предложение от Елена Павлова по и-мейл:
Би било по-безпроблемно гласуването, ако номинациите се правят от клубове и организации, като всяка организация да дава до 3 номинации в съответна категория, а за гласуване от публиката да се издигнат първите 5 (пет) номинации, срещащи се най-често или упоменати от поне 2 организации.

Жоро Пенчев:
Независимо от евентуалната целесъобразност на това предложение, то страда от проблема, че нямаме ясна дефиниция какво е организация и кой има право да участва като организация, тъй като повечето са неформални, във всякакви сфери, свързани с фантастика, членове между тях се покриват, има хора извън тях, и т.н.

Дилян Благов:
Против това предложение, защото клубовете в провинцията са със западаща дейност и не постигаме така добро включване (подкрепено и от Наталин). Нека тази година е със свободно номиниране. Досега не е имало и ужасно много номинации в категория.

Жоро Пенчев:
Проблемът не е толкова в бройката, колкото в ръчната работа по проверката на валидността на номинациите. И точно този проблем няма да се избегне, ако номинациите идват само от организации, а не от всеки.

Емо Томов:
Ползата е, че ще има някакъв sanity check от организациите преди номиниране. Освен това авторите ще бъдат стимулирани да контактуват с организациите, което има благоприятен комуникационен ефект в общността.

Бобсън:
По света е измислено – в Хюго номинират само платилите членове.

Стефан:
Съвпада с предложението на ШадоуДанс, но консенсусът дотук е тази година да е свободно гласуване и бистрим само номинирането за какво да се гласува. Ако ще се прави платено, ще е най-рано от догодина. В момента мислим за временно решение.

Жоро:
Нека тази година да се номинира свободно, като във всяка категория останат 5-7 кандидати с най-много номинации. Това пак има леко изкривяване, но идеята и досега беше точно да видим колко голямо и че за тази година нищо няма да можем да гарантираме, докато измислим интелигентна система. (идеята е сравнително добре приета от останалите)

Александър:
Подкрепям, дори няма смисъл да обсъждаме следващата година, преди да видим тази.

Иван Крумов:
Все пак какво ще кажете да имаме Х номинации от организации и Х свободни?

Александър и Дилян:
Като че ли няма нужда от сложни схеми за тази година, нека да я направим свободна, вече го говорихме на предишни срещи, а и няма много време, бавно се движим.

Генерала:
Тромаво и усложнено беше наистина номинирането и пресяването досега. Нека да видим как се номинира в други държави. В Русия – има група, която пресява номинациите.

Консенсус на срещата: Свободно номиниране, кандидати в категория остават 5-7 най-номинирани. Жоро Пенчев доброволства да проучи как става в други държави.

2. Категории за евроконски номинации и НФН

Предложение от Елена Павлова по и-мейл:
Нека спазваме евроконските категории. За цялостен принос:

1. Най-добър писател (не само на книга, но и разкази, и поезия)
2. Най-добро издателство
3. Най-добър художник
4. Най-добър промоутър
5. Най-добро периодично издание (за да замести списание и да няма спорове)
6. Най-добър преводач (не задължително с книга)

 

За годината: (забележка от Жоро Пенчев – предложението на Елена е коригирано с новоприетите промени на ESFS, според които за годината се награждава произведение, а не авторът му. В оригиналното ѝ предложение долуизброените категории бяха за автор на произведение, съответно художник, писател, и т.н.)

1. Художествено произведение
2. Литературно произведение
3. Визуално произведение (филм, пиеса, балет и др.)
4. Фензин
5. Уебсайт
6. Детска фантастика или фентъзи (творец или художник)

 

Грандмайстор: за поне 20 години в европейската фантастика.
(предложенията са приети от всички, с особено мнение за точката без собствена книга – вж. по-долу)

Григор Гачев:
За грандмайстор бихме могли да даваме две награди – една от публиката, и една от организациите.

Дилян Благов:
Докато не решим проблема как дефинираме организации, и това не е осъществимо.

Емо и Дилян:
Защо би бил цялостен принос с един разказ или поезия в несобствена книга? Няма проблем да се смени категорията, но изглежда безсмислено. Разбира се, за категорията в рамките на годината имаме съгласие (Spirit of Dedication).

Други предложения от Елена:
За номиниране да се допускат САМО материали, публикации и издания на български език. (прието от всички)
За номиниране да се допускат само “живи” към дадената година творци, издателства и списания. Уважавам безкрайно труда на всички онези, които през трудния период до 2005/2006 г. да полагали труд, издавали книги и списания, рисували и прочие, но сцената у нас се развива и е динамична.

Жоро и Дилян:
Така или иначе (почти) всички отпреди 2005/2006 вече са били номинирани и вероятно са печелили, така че тази точка се подразбира или по-точно не би причинила големи проблеми.

Иван Крумов:
Ако НФН се случват септември на Булгакон, какво правим с творби от септември до декември?

Жоро:
Не сме решили още, че там ще се случват НФН и че ще са живи.

Стефан и Сашо:
Да се съсредоточим само върху Еврокон за тази година.

Дилян:
Нека да останат НФН и тая година, иначе няма да има.

Григор:
Опитваме да направим хибрид между Еврокон и НФН – няма смисъл. Нека да разделим двете гласувания, Еврокон да си е Еврокон.

Жоро:
Предлагам ви следния алгоритъм – пращаме това резюме, чакаме отговори, пускаме сайта за Еврокон номинации пак, търсим от хората валидация лично през февруари, за да има легитимност това гласуване; после ще решим дали ще има отделно НФН или както там ще се казва. (като цяло прието от останалите)

Бобсън:
Ако не отидем да отстояваме номинациите, няма значение какво номинираме.

Консенсус на срещата: Категориите тази година да следват евроконските, поне докато не решим дали ще има НФН отделно от номинациите. Остава да се реши това със собствената книга.

3. Фестивал / Булгакон

Дилян:
Желателно е да направим една среща конкретно с Ефремов, които са движили Булгакон досега и да се види те как гледат на новия формат и дали са съгласни да не го правят те.

Генерала:
Има хора от досегашните организатори, които не са съгласни някой да ги замести в организацията. Проблем е, че те искат да е строго фантастично.

Жоро:
В никакъв случай не става дума да не го правят те. Нека всеки, който иска да участва, но целта е да е максимално широк. Ако досегашните организатори не са съгласни с тази цел, няма проблем да го кръстим иначе.

Григор и Наталин:
Да се обърне внимание на популяризиране и инфраструктура.

Бобсън:
По въпроса за мястото, една идея – пътуващ Булгакон; да се решава на всеки Булгакон кога да е следващият.

Консенсус на срещата: Да се организира от Генерала и Дилян допълнителна среща с досегашните организатори на Булгакон, за да решим дали ще използваме това или друго име. Задължително ще се организира в широк кръг и с желание за привличане на “околофантастични” хора (по думите на Григор).

Следваща среща

Приоритетна е среща за създаването на пълен списък от ясни и прости правила как ще се организира гласуването и изпращането на номинации за тазгодишния Еврокон. Молим всички заинтересувани да попълнят тази анкета, която да предложи ден и час, удобни за възможно най-много хора (на живо или през онлайн връзка). Краен срок: 24 февруари.

Първоначалната покана за участие в дебат ще откриете тук.
Резюме от проведената на 29.10.2016 първа среща ще откриете тук.
Резюме от проведената на 18.12.2016 втора среща ще откриете тук.