Резюме от срещата-дебат

На 29.10.2016 в рамките на фестивала Дни на фантастичното се проведе и среща-дебат на приятелите на фантастиката на тема перспективи пред фантастичния фендъм в България. Основна тема на дискусиите бяха подобрения в организацията на номинациите за Еврокон и на популяризиращи фантастични награди на национално ниво, както и идеи за бъдещи съвместни инициативи.

По-долу можете да прочетете пълно резюме на всички направени предложения и коментари. Присъстващите се съгласиха, че е уместно да се направи и по-широка последваща среща, на която по-детайлно да се обсъдят тези предложения и да се задейства изпълнението на общи решения, по които има консенсус.

Призоваваме всеки, който би участвал в организацията на такава среща, да се свърже с нас на info@fandombg.org, за да започнем заедно дискусия на тази тема максимално скоро. Нашето предложение е да се мисли в посока среща по време на Панаира на книгата в София през декември 2016, тъй като събитието събира много фенове, творци и издатели от различни краища на страната.

Ще очакваме връзка с нас в следващите няколко дни, след което ще инициираме такава дискусия по и-мейл с всички желаещи, като към нея можете да се присъедините и впоследствие. Молим за връзка с нас до 29.11, за да започнем в максимално широк състав от самото начало.

Сайт, Форум, Канали за комуникация

Валентин Попов:

 • Изработване на сайт и към него форум – скрита част за представители (“сената” – вж. по-долу) или всички членове на общности и клубове, автори, издатели; и публична част за фенове;
 • В сайта – секция с информация (на български и английски) за клубове и общности;
 • В сайта – секция с биографии на автори.

Кръстю Мушкаров:

 • Изработване на сайт или добавяне на нови функционалности към вече съществуващ със:
  • списък с български автори и творби и с възможност за търсене (по автор, заглавие, жанр и година на издаване);
  • всяка творба да има качен откъс, глава или целия текст за безплатно изтегляне;
  • рейтингова система за творбите със средна оценка и брой гласували;
  • възможност за ревю и препоръки;
  • пряк контакт (email, чат) с авторите;
  • възможност за финансиране издаването на роман, подобно на Kickstarter.

Кой може да дискутира казуси и да взима решения по казуси? Кой би организирал награди и номинации?

Валентин Попов:

 • Изготвяне на „сенат“ от двама председателите на клубове или заместници, посочени от тях, които да решават казуси по проекти тип НФН.
 • Провеждане на годишно събрание, където да се представи отчет на изминалата година пред широката общественост.

Мартин Петков:

 • Организацията на награди (от типа номинации за Еврокон), вкл. участието в номиниране/гласуване в рамките на такава инициатива, да се осъществява само от “фенове” – да не включва издатели/писатели, а хора, които повече отразяват, отколкото генерират собствени фантастични продукти/произведения.
 • Всички гласувания във връзка с награди и номинации да бъдат явни.

Джовани Чемишанов:

 • Организаторите на даден проект в случай, че правилата на проекта засягат по-голям брой хора, да ги поставят за обществено обсъждане. Всеки, който има интерес, да може да сподели мнението си. Накрая организаторите решават дали да се съобразят с общественото мнение в зависимост от реалните възможности.
 • Правилата да са прости, прозрачни и последователни.

Атанас П. Славов:

 • Предложение следващото издание на НФН да се организира от клубовете и личности, които са били критични към последното издание (клуб Лазарус, клуб Соларис, клуб Цитаделата и др.)

Тео Буковски:

 • Да се създаде “експертен съвет”, който да номинира и организира.

Дилян Благов:

 • В сравнение с предишни години с изпращане на Евроконски номинации, НФН са голяма крачка напред.
 • Конфликтите тази година са най-вече свързани с три категории – двете за списание (за цялостен принос и за 2015 г.) и тази за книга на 2015 г.
 • Всеки, който изяви желание, да може да се занимава с администрирането на НФН за известен период от време, като едва след като премине през това, е коректно да изказва мнение по организацията и провеждането на НФН.

ShadowDance:

 • Добре е обсъждането на тези въпроси да става на голямо “-кон” събитие. Предположението е, че който има интерес, ще има възможност да дойде там. Решения биха могли да взимат тези, които по някакъв начин са участвали в такова събитие, или са станали членове на неформалната/формална “асоциация” (виж по-долу)

Кой може да гласува в НФН/Евроконски номинации? Как да се организира връзката между награди и номинации за Еврокон?

Валентин Попов:

 • Отпадане на доказателствения линк при регистрация за гласуване в НФН и да остане регистрация с потвърждение по имейл  [предложено и от Мартин Петков, и от Петър Петров с аргументация широко популяризиране].

Мартин Петков:

 • Разделяне на НФН и Евроконските номинации [предложено и от Росица Дечева]. Да се учредят литературни награди за фантастика отделно от Еврокон. Тези награди да се присъждат от хора/екипи, отразяващи тази област у нас. В началото тези литературни награди могат да започнат с две-три основни категории. (Това събитие би било напълно обособено и различно по своя характер от възможни “масови” или “членски” гласувания за Еврокон и НФН).
 • Предложение вбъдеще да се въведе закупуване на право за гласуване срещу . 10/20 лв., което може да дава и допълнителна полза – например ваучер за фантастична книга [донякъде предложено и от ShadowDance].

Кристиана Тошева:

 • Ако отпадне доказателствения линк при регистрация, трябва гласуването да се разпространи до възможно най-много хора и гласувалите да са поне хиляда-две хиляди души, за да се избегне/намали ефекта от възможно нарочно наклоняване на вота. За това са необходими усилията на всички общности.

ShadowDance:

 • Членовете на неформалната/формална “асоциация” (виж по-долу), които са придобили този статут или с платен членски внос, или с участие на (платен или безплатен) -кон.
 • Предложение 2017 да е с напълно отворено гласуване – от една страна, защото няма възможност за предварителна организация в кратък срок и докато текат тези дискусии, от друга страна за да е лакмус тест как ще протече – може да няма нужда от ограничения за гласуване. Дори да не успеем да номинираме нищо за Еврокон 2017, е добре да си изясним система, с която всички са съгласни.

Кой може да номинира в НФН/Евроконски номинации?

Предложиха се следните варианти:

 • Номинациите в НФН/за Еврокон да се правят от “експерти”, а гласуването – от фенове.
 • Номинациите в НФН/за Еврокон да се правят от общностите, а гласуването – от фенове.
 • Номинациите в НФН/за Еврокон се правят от всеки, който може да гласува.

Категориите в НФН/Евроконски номинации

Иван Крумов:

 • Да се намалят категориите в НФН, за да се постигне по-добър фокус върху номинациите [предложено и от Росица Дечева].

Мартин Петков:

 • Ако НФН станат само литературни награди, да се започне с малък брой категории, а във времето да се добавят нови (това се отнася основно за вариант, в който тези награди не са резултат от гласуване, а се присъждат от определен екип/общност, т.е. прилага се “експертно” начало при определянето и връчването им).

Организиране на ежегоден фестивал тип CON

ShadowDance:

 • Да се организира голям ежегоден фестивал тип CON с входна такса, която да покрива наем на зала, лектори, кетъринг, маркетинг и други подобни разходи. Това може да бъде Булгакон [предложено и от други участници].
 • Организиране на неформална или формална “асоциация”, която да обединява феновете с интерес към организация на награди, взимане на решения и т.н. Подобна асоциация – ако бъде формална – би могла да оперира с членски внос, да кандидатства за проекти (Пловдив 2019 за Еврокон например), да сключва договори с лектори.
 • Участниците в тази “асоциация” да могат да гласуват в и/или решават казуси за големи проекти тип НФН.
 • Посетителите, платили таксата на CON фестивала, да получават членство и право на глас
 • Посетителите на други фестивали през годината (например “През 9 земи”, “Таласъмия” и на други, след съгласуване с организаторите) да получават членство и право на глас.
 • Всеки, който не е посетил някой от фестивалите, да може да получи членство и право на глас срещу определена такса (по аналогия със “supporting membership” таксата, предлагана от Световната асоциация за научна фантастика).

Дилян Благов:

 • CON фестивалът да се проведе в хижа около Пловдив, която е подходяща като капацитет [предложено и от Иван Величков].

Иван Величков:

 • За CON фестивала да си комуникираме предварително между общностите за програмата, гостите и т.н.

Тео Буковски:

 • CON фестивалът да бъде нов фестивал, не Булгакон.

Атанас П. Славов:

 • Предложение неактивната в момента фондация “Фантастика” да се възроди с цел уреждане на законови и финансови действия.

Други предложения и коментари

 • Награждаването от НФН да бъде по време на Булгакон или другия голям фестивал тип CON като допълнение, а не фокус.

Мартин Петков:

 • Каквито и награди да бъдат учредени, да не се наричат “национални”.

Юрий Илков:

 • Изрази надежда и увереност, че заедно може да постигнем много.

Покана за втора среща (update)

След обсъждане на възможно място и време сред по-широк кръг от организатори, които заявиха желание за участие, срещата ще се проведе, както следва:

Дата: 18.12., тази неделя, от 14 до 16 часа
Място: Бетахаус, малка зала на ет. 2

На срещата ще дискутираме направените до момента предложения, които можете да разгледате по-долу, евентуални нови предложения и последващи стъпки за организация и изпълнение.

Организатори на “Фантастичният фендъм – перспективи” и “Дни на фантастичното“:

Александър Попов (списание ShadowDance)
Валентин Д. Иванов (фен)
Георги Пенчев (списание ShadowDance)
Кристиана Тошева (Фентъзи ЛАРП Център)
Стефан Караманов (През 9 земи)
Юрий Илков – Генерала (клуб Аркадий и Борис Стругацки)

Припомняме и подробните публикувани позиции

Първоначалната покана за участие в дебат ще откриете тук.
Резюме от проведената на 18.12.2016 втора среща ще откриете тук.
Резюме от проведената на 21.01.2017 трета среща ще откриете тук.