Първоначалната покана за участие в дебат за фендъма ще откриете тук.
Резюме от проведената на 29.10.2016 първа среща ще откриете тук.
Резюме от проведената на 18.12.2016 втора среща ще откриете тук.
Резюме от проведената на 21.01.2017 трета среща ще откриете тук.
Резюме от проведената на 10.03.2017 последна организационна среща за Евроконски награди ще откриете тук.

Допълнителни коментари по имейл след срещата на 10.03.2017 ще откриете тук.

Предстои уговарянето на следваща среща за организация на есенния фестивал. Очаквайте информация тук!