Екип

     Екипът зад организацията на номинирането и гласуването на български номинации за “Еврокон 2022” е съставен изцяло от доброволци от различни възрасти, професии и краища на света, обединени от любовта към фантастиката.

     Целта на екипа е да администрира процеса по изпращане на българските номинации за “Еврокон 2022” съгласно определените и публикувани правила. 

 

 • Кристиана Петрова
  организация, съдържание и маркетинг
  Кристиана Петрова
 • Жоро Пенчев
  техническа реализация, организация и маркетинг
  Жоро Пенчев
 • Стефан Караманов
  дизайн и съдържание
  Стефан Караманов
 • Елена Павлова
  проверка номинации, организация и описания
  Елена Павлова
 • Вида Делчева
  проверка на номинации и популяризиране
  Вида Делчева
 • Георги Янакиев
  тестове и проверка на номинации
  Георги Янакиев
 • Ивайло Алексеев
  тестове, проверка на номинации и превод
  Ивайло Алексеев
 • Петър Атанасов
  популяризиране
  Петър Атанасов
 • Антон Чолаков
  тестове
  Антон Чолаков
 • Ал Торо
  тестове
  Ал Торо
 • Дилян Благов
  популяризиране
  Дилян Благов
 • Димитър Стефанов
  тестове и популяризиране
  Димитър Стефанов
 • Валентин Д. Иванов
  тестове и превод
  Валентин Д. Иванов
 • Дрейк Вато
  превод
  Дрейк Вато
 • Емануил Томов
  превод
  Емануил Томов