Правила

На тази страница можеш да се запознаеш с правилата за номиниране, гласуване и избор на българските номинации за наградите на фестивала Еврокон.

Предложенията за номинации са активни в периода 22 май – 30 май!
НОМИНИРАЙ ТУК
Повече за процеса научи тук:
КАК ИЗБИРАМЕ НОМИНАЦИИТЕ
Отговори на някои често задавани въпроси можеш да намериш тук:
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Номинации

Всеки има право да предложи до 3 номинации във всяка категория, като за целта е задължително да предостави имейл и да потвърди гласа си. Не се правят други проверки и изисквания за участие. Администраторите отхвърлят гласове, които са обект на злоупотреба (подобни мейли, еднакви гласове от еднакви IP и т.н.).
От номиниращия се изисква да предостави:
 • Име и имейл за идентификация
 • Име на номинацията, която предлага
 • Информация чрез линкове, която да потвърждава, че номинацията отговаря на изискванията за категорията, в която е предложена (вж. по-долу изисквания за категории) - препоръчително да включва: година на първа публикация, и което е валидно от: автор, издател, уебсайт (незадължително)
 • Причини за номинация (незадължително)
Администриращият екип прави допълнителна проверка, ако е необходимо, за точните дати на първа публикация.
Всяка отхвърлена номинация трябва да бъде върната на имейла на номиниращия с обяснение какво липсва като задължителна информация и какво не отговаря на условията. Номиниращият има възможност да оспори отхвърлянето или да коригира номинацията си само във времето до крайния срок за номинации​. Отговорността за късни номинации, по които не остава време да се обжалва отхвърлянето, остава в късно номиниралия.
Платформата за номинации трябва да дава възможност:
 • всички необходими данни да се попълват и запазват автоматично
 • да се изискват и приемат имейл потвърждения на номинацията
Административният екип има задачата да:
 • Проверява дати на първа публикация
 • Приема или отхвърля номинации единствено на базата на тези правила. Не се позволява допълване или промяна на правилата.
 • Дава обратна връзка на отхвърлените номинации и отразява корекции по тях в срока за номинации.
 • Поддържа и създава платформата за номинации и гласуване.
 • Инициира и отговаря за маркетинг на инициативата по номиниране и гласуване
Творби или творци, номинирани за повече от една категория, ще бъдат:
 • автоматично приети в правилната категория, ако отговарят на изискванията само за една
 • консултирани с номинираните ​и спазено тяхното желание, ако има възможност за повече от една категория (напр. уебсайт/фензин или детска/недетска)
 • всички номинации за една творба или творец ще бъдат обединени като бройка (вж. "Пресяване на номинации" по-долу) независимо в колко категории са били оригинално.
Във всяка категория остават за гласуване първите 5 (пет) творби или творци, получили най-много номинации. Не могат да отпадат кандидати с равен брой номинации, т.е. остават за гласуване всички с брой номинации, равни на последния допуснат до гласуване. Философията на това е да се даде възможност за пълноценно запознаване с номинациите и да се съсредоточи гласуването върху високо оценени от почитателите и популярни номинации. Всички одобрени номинации, които не стигнат до гласуване, ще бъдат публикувани на платформата.
Номинации могат да се оттеглят от номинирания ​до започване на гласуването. В този случай следващите по брой заемат място за множеството, което остава за гласуване. Номиниращият може да допълва номинацията си до разрешения максимум номинации в категория. Номинации не могат да се оттеглят в периода на гласуването.
Срокът за номинации е минимум 1 седмица.

 

Гласуване

Всеки има право да гласува. Вж. “Право на номиниране”. Не е задължително да се гласува във всяка категория. Администраторите отхвърлят гласове, които са обект на злоупотреба (подобни мейли, еднакви гласове от еднакви IP и т.н.).
Във всяка категория се гласува с подреждане на номинациите в предпочитания ред. Трябва да се подредят всички номинации. Не може да се подредят само част от номинациите. Няма зададен първоначален ред на номинациите. Точкуването става с аритметична прогресия на разликите от последно до първо място. По този начин се избягват проблемите на single choice (поощрява твърди ядра гласуващи) и multiple choice (доближава прекалено много точките и класирането става чувствително на малки разлики и с голям шанс за балотажи) системите. Освен това нареждането на всички номинации стимулира участниците поне да се запознаят с тях по причините на номиниращия. Задача на платформата за гласуване остава да осигури удобен за нареждане потребителски интерфейс, който да не затруднява гласуването.
Може да се променя гласуване, стига да е преди крайния срок, чрез предоставяне на оригиналния имейл и получаване на линк за рестарт на гласуването.
Гласуване не може да бъде отменяно, само променяно.
Всяка категория избира само един победител с най-много точки. Ако са равни, се гледа този с повече първи места (и т.н.). Категориите с двама или повече кандидати с равни първи, втори и пр. места, се гласуват на балотаж. Ако равенството се запази и няма отводи, печели номинацията, която е била номинирана повече пъти в първия етап. Ако и това е равно, печели номинацията, която е изпратена по-рано в първия етап, с точност до секунда.
Гласуването е минимум една седмица и се определя всяка година спрямо сроковете на ESFS.
Администриращият екип изготвя описания на номинациите на база на подадената информация при номиниране и събрана допълнителна информация. Ако това не е възможно, номинацията остава без описание.
Платформата е същата като тази за номинациите. Тя дава възможност за:
 • Гласуване с потвърждаване по имейл
 • Промяна на глас с линк по имейл
 • Всички направени гласове се публикуват след приключване на гласуването - с име, а не с имейл.
 • Да се виждат описанията за номинации.
Всеки кандидат, който участва в гласуването и не е оттеглил номинацията си предварително, може да си направи отвод само след приключване на срока по гласуване. В този случай, ако той е спечелил, следващият класиран ще бъде изпратен като номинация за Еврокон.
След избора на победител във всяка категория с евентуалните балотажи, администриращият екип осигурява описание на всяка спечелила номинация за Еврокон, съгласува ги с номинираните и ги изпраща на ESFS. Задача на самите номинирани е да се свържат с българския представител на Еврокон и да го подготвят с най-подходящи материали за собственото си представяне. На ESFS awards само един български представител има право да презентира номинациите на България и страната има само два гласа. Администриращият екип няма задължение да участва на Еврокон или да изготвя презентации, но ще окаже съдействие и ще организира събирането на презентациите.

 

Изисквания на European Science Fiction Society

Текущите правила на ESFS са описани на https://www.esfs.info/esfs-awards/rules-of-the-european-science-fiction-awards/. Те са отразени в процесите и дефинициите на настоящите правила. Правилата на ESFS се приемат за определящи, където не са уточнени от този документ. Важна част от правилата на ESFS и на българските номинации за Еврокон са:
 • всички категории са номинации, свързани със спекулативните жанрове: фентъзи, научна фантастика, магически реализъм и хорър;
 • всички номинации могат да са само на творци, родени в или граждани на европейска държава (за българските номинации - България), а за колективни творби - поне половината творци да са такива;
 • творби и творци, печелили съответната ESFS награда в предишни години, не могат да бъдат номинирани отново за нея;
 • всички номинирани творби трябва да са публично достъпни. В този смисъл не се приемат номинации за творби, участвали в конкурс и непубликувани в хартиен и/или електронен вариант.
 • само живи творци могат да бъдат номинирани за личните награди;
 • ако няма яснота и не може да се провери ​дали някоя номинация отговаря на изискванията за категория, номинацията се приема.

 

Chrysalis Award – Награда за дебют

Окуражителна награда за дебютен автор ​или художник​, който е станал популярен в последните три години​. Номинацията да има първо публикувано произведение не по-рано от 2018.  Допускат се автори и художници на книги-игри, разкази, поезия, романи, илюстрации, корици, плакати, които отговарят на общите условия.

 

Achievement Awards – Награди за годишни постижения

Награди за творби​, публикувани за първи път в последните 2 (две) календарни години преди текущата​, т.е. в интервала 01.01.2019 - 31.12.2020.
Допускат се илюстрации, картини, корици, плакати, рисунки, отговарящи на общите условия и да са на български автор или на мнозинство български автори, ако е колективно произведение.
Допускат се романи, новели, разкази, сборници, комикси, книги-игри и други художествени произведения, които отговарят на общите условия, включително електронни книги, стига да може да се покаже, че са публикувани за пръв път в този интервал. В случаите със сборници, позволено е номинирането на сборници, ако по-голямата част от заглавията в тях не е публикувана, включително онлайн, преди 01.2019, и ако по-голямата част е фантастична, и сборникът има ясна тема или един автор. Комитетът на ESFS препоръчва номиниране на разкази, а не на сборници. Допускат се хартиени и електронни творби.
Допуска се музика, филми, анимации, късометражни филми, ТВ предавания, пиеси, фестивали, ЛАРП игри, аудио-книги, радио предавания, видео игри, изложби, участия на фестивали и други аудио-визуални творби, които отговарят на общите условия.
Допускат се периодични издания, вкл. онлайн издания, които не печелят от дейността си. Едно издание не може да кандидатства едновременно в категорията "Най-добър фензин" и "Най-добра интернет публикация, различна от фензин". Изданията трябва да имат активна дейност в интервала 01.2019-12.2020.
Допускат се всякакви творби, отговарящи на изискванията за категории "Най-добро художествено произведение", "Най-добро литературно произведение" и "Най-добро представление", които се самоопределят като такива с детска насоченост. Една творба, номинирана за настоящата категория, не може да участва в останалите (вж. процеса за определяне на номинации).
Допускат се лични блогове, уебсайтове, портали, платформи за публикация, подкастове, новинарски туитър фийдове, Youtube канали, непериодични издания, които не участват като номинации в категориите "Най-добър фензин" и "Най-добро литературно/художествено произведение". Трябва да са активни в интервала 01.2019-12.2020.

 

Hall of Fame Awards – Награди за цялостен принос

Награди за творци и екипи с признати постижения в съответната медия или дейност, активни в последните десет години.
Допускат се художници, автори на корици, илюстрации, фантастични картини, плакати.
Допускат се автори на поезия и проза. Няма изискване за форма на литературните произведения.
Допускат се издателства, които са издавали литература или художествено изкуство, отговарящи на общите условия, в България.
Допускат се личности и екипи с принос за популяризиране на фантастиката, например организация на фестивали, списване на периодични издания или блогове, създаване на уеб-портали, организиране на конкурси, медийни изяви, работа с институции.
Допускат се периодични издания, отговарящи на общите условия. Екипи на фензини, допустими за категория "Най-добър фензин", са допустими за настоящата категория (при изпълнение на общите условия за активна дейност десет години), както и платени издания.
Допускат се преводачи на или от български език за официални хартиени или онлайн публикации, с уредени права.

 

Grandmaster Award – Гранд-майстор на фантастиката

Награда за личност с голям принос към фантастиката и фантастичната общност в продължение на поне 20 години, не само в България, но и на международната сцена. Изискването на ESFS е да не се обявяват публично номинациите от различните държави в тази категория. ESFS връчва Grandmaster Award в края на Еврокон и обявява публично спечелилия наградата.