За Еврокон

Еврокон е най-установеният ежегоден фестивал за фантастика в Европа

Провежда се от 1972 година, като мястото на провеждане всеки път е различно. Фестивалът традиционно е събитието, което събира най-масово представители на фантастичния фендъм от различни европейски страни. В рамките на фестивала се провеждат множество лекции, кръгли маси и интервюта с известни автори пред публика. Събитието е съпътствано от изложения на фантастична литература и изкуство.

 

По време на официалното му закриване се връчват Европейските награди за фантастикаот European Science Fiction Society

Oрганизацията е съставена от фенове и професионалисти в областта на фантастиката, в която европейските държави всяка година изпращат делегати. Български номинации са печелили награди от Еврокон и това е един от най-добрите начини за популяризиране на родната фантастика пред европейската публика.

През 2004 година Еврокон се проведе и в България. Всяка година се провежда на различно място, което се избира от представени предложения по време на срещата на делегатите.